Можете да използвате Watchlist в дясното меню, за да разгледате списъка с финансови инструменти, както и да използвате индикатори от меню Indicators.